hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aktuality

Online podujatie "SK-Klíma Fórum"

24.11.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy – SK-Klíma“ v úzkej spolupráci s Nórskym riaditeľstvom pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvom pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórskou agentúrou životného prostredia (NEA) ako Programovými partnermi Donorov organizuje dňa 9. decembra 2021 (štvrtok) on-line podujatie s názvom „SK-Klíma Fórum“.

Informačné podujatie Programu SK-Klíma

23.11.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy – SK-Klíma“ v úzkej spolupráci s Nórskym riaditeľstvom pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvom pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórskou agentúrou životného prostredia (NEA) ako Programovými partnermi Donorov organizuje dňa 8. decembra 2021 (streda), on-line Informačné podujatie Programu SK-Klíma.

Výsledky výberového procesu v rámci výziev č. 3 (ACC05) a č. 4 (ACC04) programu SK-Klíma

27.10.2021 Dňa 26.10.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „SK-Klíma - Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Finančného mechanizmu Nórskeho kráľovstva v programovom období 2014 - 2021 vydalo Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci výziev č. 3, kód ACC05 a č. 4, kód ACC04.

SK-Klíma: Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.2

15.10.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 15.10.2021 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.2.

Program SK-Klíma: Dokumentácia z on-line Informačného seminára k Priebežnej správe o projekte č. 2

15.10.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácii z on-line Informačného seminára k Priebežnej správe o projekte č. 2.

Výberový proces žiadostí o projekt v rámci výziev ACC04 a ACC05

30.09.2021 Vážený žiadateľ, dovoľujeme si Vás informovať, že výsledky výberového procesu žiadostí o projekt v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o projekt č. 3 (kód ACC05) – ClimaInfo a výzvy č. 4 (ACC04) ClimaLocal zverejní Správca programu na svojom webovom sídle a zároveň bude informovať žiadateľov e-mailom.

Výberový proces výziev ClimaInfo a ClimaLocal ide do finále!

14.09.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať žiadateľov, že odborné hodnotenie žiadosti o projekt v rámci výziev na predkladanie žiadostí o projekt č. 3 (ACC05) ClimaInfo a č. 4 (ACC04) ClimaLocal bolo ukončené. Rokovanie výberových komisií sa uskutoční v druhej polovici septembra (v 38. pracovnom týždni). Správca programu bude následne informovať žiadateľov o výsledkoch hodnotiaceho procesu.

SK-Klíma: Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.1

01.06.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 01.06.2021 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.1.

Odborné hodnotenie žiadostí o projekt v rámci výziev ACC04 a ACC05!

01.06.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať, že Žiadosti o projekt sú v procese odborného hodnotenia, a to od 1. júna 2021 do 31. augusta 2021.

Program SK-Klíma: Prezentácia z on-line Informačného seminára k Priebežnej správe o projekte

31.05.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácie z on-line Informačného seminára k Priebežnej správe o projekte (PSP).

Aktuálny stav výziev na predkladanie žiadostí o projekt ACC04 a ACC05!

25.05.2021 Dňa 31. marca 2021 bola v rámci Programu SK-Klíma uzavretá Výzva na predkladanie žiadostí o projekt „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) s kódom ACC04 a dňa 26. februára 2021 bola uzavretá Výzva na predkladanie žiadostí o projekt „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ (ClimaInfo) s kódom ACC05.

Zmena klíma a strata biodiverzity sú prepojené

22.05.2021 Biodiverzita a ekosystémové služby nám pomáhajú prispôsobovať sa zmene klímy a zmierňovať jej následky. Pri príležitosti Svetového dňa včiel (20. máj) a Medzinárodného dňa biodiverzity (22. máj) si pripomíname dôležitosť opatrení a aktivít zameraných na ochranu biodiverzity, ktoré sa realizujú aj v rámci Programu SK-Klíma.

Uzatvorenie projektových zmlúv s ďalšími 3 mestami v rámci Výzvy ACC02

11.05.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021 si dovoľuje informovať verejnosť, že dňa 12. mája 2021 nadobudnú účinnosť projektové zmluvy, uzatvorené s ďalšími 3 mestami z rezervného zoznamu v rámci výzvy ACC02 „Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach (CLIMAURBAN)“, financovanej z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Prieskum informovanosti o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku v rámci programového obdobia 2014-2021

26.04.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať verejnosť o realizácii prieskumu informovanosti o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku prostredníctvom vyplnenia Dotazníka.

Oslavujme Deň Zeme každý deň

21.04.2021 Po prvý krát sa Deň Zeme slávil 22. apríla 1970 v San Franciscu z iniciatívy aktivistov a ekológov a niesol sa v duchu integrácie ekológie do politiky. V súčasnosti je Deň Zeme medzinárodným sviatkom, kedy sa celosvetovo konajú podujatia upozorňujúce na zhoršujúci sa stav životného prostredia a podporujúce ekologické správanie. Tento rok pri tejto príležitosti Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s rezortnými organizáciami organizuje sériu podujatí, vrátane prednášok a súťaží.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]