hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Granty EHP a Nórska: Záchranári mokradí v akcii!

Foto krajinky

Vedeli ste, že až 4,8 milióna EUR z Nórskych grantov a rozpočtu SR je určených na obnovu ekosystémov mokradí. Dnes 2. februára si tak, ako každý rok, opäť pripomíname Svetový deň mokradí!
Program SK-Klíma pridáva ruku k dielu pri obnove týchto vzácnych oblastí, ktoré čelia klimatickým výzvam a postupne strácajú svoju prirodzenú schopnosť bojovať proti negatívnym účinkom zmeny klímy.

Viete, akú úlohu majú mokrade? 

V rámci programu SK-Klíma sa realizuje až 6 nasledovných projektov na obnovu znehodnotených ekosystémov mokradí: 

Tieto projekty nielenže pridávajú svoj diel k obnove rôznorodých ekosystémov mokradí na rôznych miestach Slovenska, ale aj spolupracujú na medzinárodnej úrovni s našimi nórskymi partnermi na oživení týchto vzácnych oblastí.