hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zoznam medzinárodných dohovorov v oblasti ochrany ovzdušia

Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov

Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov (pdf, 40 kB)
(The Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution) (pdf, 106,5 kB)
Dátum a miesto prijatia: 13. 11. 1979, Ženeva
Nadobudnutie platnosti: 16. 3. 1983
Pristúpenie ČSSR: 23. 12. 1983 s platnosťou od 22. 3. 1984
Sukcesia SR: 28. 5. 1993 s účinnosťou od 1. 1. 1993 - oznámenie MZV SR č. 53/1994 Z. z.

 1. Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o dlhodobom financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP) (pdf, 47 kB)
  (Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Long-Term Financing of the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-Range Transmission of Air Pollutants in Europe /EMEP/) (pdf, 120 kB)

  Dátum a miesto prijatia: 28. 9. 1984, Ženeva
  Nadobudnutie platnosti: 28. 1. 1988
  Pristúpenie ČSSR: 26. 11. 1986 s platnosťou od 28. 1. 1988
  Sukcesia SR: 28. 05. 1993 s účinnosťou od 1. 1. 1993 - oznámenie MZV SR č. 53/1994 Z. z. a oznámenie MZV SR č. 249/2006 Z. z.
 2. Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení emisií síry alebo ich presunom prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30% (pdf, 57,5 kB)
  (Potocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on the reduction of Sulphur Emissions or their Transboundary Fluxes by at Least 30 Per Cent) (pdf, 75,5 kB)
  Dátum a miesto prijatia: 8. 7. 1985, Helsinky
  Nadobudnutie platnosti: 2. 9. 1987
  Pristúpenie ČSSR: 9. 7. 1985 s platnosťou od 2. 9. 1987
  Sukcesia SR: 28. 5. 1993 s účinnosťou od 1. 1. 1993 - oznámenie MZV SR č. 53/1994 Z. z. a oznámenie MZV SR č. 248/2006 Z. z.
 3. Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov (pdf, 148 kB)
  (Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or their Transboundary Fluxes) (pdf, 317 kB)
  Dátum a miesto prijatia: 31. 10. 1988, Sofia
  Nadobudnutie platnosti: 14. 2. 1991
  Pristúpenie ČSSR: 1. 11. 1988 s platnosťou pre ČSFR od 14. 2. 1991
  Sukcesia SR: 28. 5. 1993 s účinnosťou od 1. 1. 1993 - oznámenie MZV SR č. 53/1994 Z. z. a oznámenie MZV SR č. 250/2006 Z. z.
 4. Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o ďalšom znížení emisií síry (pdf, 863 kB)
  (Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on further reduction of Sulphur Emissions) (pdf, 146 kB)
  Dátum a miesto prijatia: 14. 6. 1994, Oslo
  Ratifikácia SR: 2. 3. 1998 s platnosťou od 5. 8. 1998 - oznámenie MZV SR č. 344/1998 Z. z.
 5. Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín alebo ich prenosov cez hranice štátov (pdf, 263 kB)
  (Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution concerning the Control of Emissions of Volatile Organic Compounds or their Transboundary Fluxes) (pdf, 365 kB)
  Dátum a miesto prijatia: 18. 11. 1991, Ženeva
  Pristúpenie SR: 29. 11. 1999 s platnosťou od 14. 3. 2000 - oznámenie MZV SR č. 282/2000 Z. z.
 6. Protokol o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (pdf, 194 kB)
  (Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Heavy Metals) (pdf, 225 kB)
  Dátum a miesto prijatia: 24. 6. 1998, Aarhus
  Nadobudnutie platnosti: 29. 12. 2003
  Pristúpenie SR: 30. 12. 2002 s platnosťou od 29. 12. 2003 - oznámenie MZV SR č. 435/2003 Z. z.
 7. Protokol o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (pdf, 232 kB)
  (Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants /POPs/) (pdf, 292 kB)
  Dátum a miesto prijatia: 24. 6. 1998, Aarhus
  Nadobudnutie platnosti: 23. 10. 2003
  Pristúpenie SR: 30. 12. 2002 s platnosťou od 23. 10. 2003 - oznámenie MZV SR č. 367/2003 Z. z.
 8. Protokol o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (pdf, 271 kB)
  (Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone) (pdf, 393,5 kB
  )
  Dátum a miesto prijatia: 30. 11. 1999, Göteborg
  Nadobudnutie platnosti: 17. 5. 2005
  Podpis SR: 1. 12. 1999
  Ratifikácia SR: 31. 3. 2005 s platnosťou od 27. 7. 2005- oznámenie MZV SR č. 516/2006 Z. z.