domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Právne predpisy SR

ZOZNAM PRÁVNYCH PREDPISOV PLATNÝCH PRE OCHRANU OVZDUŠIA

Aktuálne znenia právnych predpisov sú dostupné prostredníctvom právneho a informačného portálu Slov-Lex na adrese www.slov-lex.sk, ktorého obsahom je aj elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky.

Stav k 11. 05. 2020