Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy

Zoznam právnych predpisov platných pre ochranu ovzdušia

Aktuálne znenia právnych predpisov sú dostupné prostredníctvom nového právneho a informačného portálu Slov-Lex na adrese www.slov-lex.sk, ktorého obsahom je aj nová elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky.

Stav k 01. 07. 2018