hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Národný zoznam ÚEV

foto krajiny

Laborec
Zdroj: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

 

Národný zoznam ÚEV schvaľuje vláda Slovenskej republiky a následne Európska komisia.

Národný zoznam území európskeho významu (2004)

Doplnok národného zoznamu území európskeho významu (2011)

Druhý doplnok národného zoznamu území európskeho významu (2017)

Tretí doplnok národného zoznamu území európskeho významu (2022)

Konsolidované znenie národného zoznamu (2023) - účinné od 1. januára 2024

Vykonávacie rozhodnutia Komisie k zoznamom území európskeho významu schvaľuje Európska komisia v súčinnosti s členskými štátmi EÚ a to pre jednotlivé biogeografické oblasti (regióny), Slovenská republika je súčasťou alpského a panónskeho biogeografického regiónu. Rozhodnutia sú všeobecne záväznými predpismi zverejnenými v Úradnom vestníku Európskej únie. Pri každom doplnení (aktualizácii) zo strany členských štátov sú v prílohách týchto rozhodnutí uvedené vždy všetky lokality, ktoré členské štáty v danom biogeografickom regióne navrhli, pričom pôvodné rozhodnutie Komisie stráca platnosť. Pre Slovenskú republiku sú aktuálne platné:

Štandardizácia názvov území európskeho významu

Názvy území európskeho významu, ako všetkých chránených častí prírody a krajiny, podliehajú procesu štandardizácie. Názvy schválených i navrhovaných lokalít, boli zverejnené v 5 rozhodnutiach Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.