hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Národný zoznam ÚEV

foto krajiny

Laborec
Zdroj: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

 

 

Národný zoznam ÚEV schvaľuje vláda Slovenskej republiky a následne Európska komisia.

 

Národný zoznam území európskeho významu (2004)

 

 

Aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu (2011)

Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu (2017)

Vykonávacie rozhodnutia Komisie k zoznamom území európskeho významu schvaľuje Európska komisia v súčinnosti s členskými štátmi EÚ a to pre jednotlivé biogeografické oblasti (regióny), Slovenská republika je súčasťou alpského a panónskeho biogeografického regiónu. Rozhodnutia sú všeobecne záväznými predpismi zverejnenými v Úradnom vestníku Európskej únie. Pri každom doplnení (aktualizácii) zo strany členských štátov sú v prílohách týchto rozhodnutí uvedené vždy všetky lokality, ktoré členské štáty v danom biogeografickom regióne navrhli, pričom pôvodné rozhodnutie Komisie stráca platnosť. Pre Slovenskú republiku sú aktuálne platné:

Štandardizácia názvov území európskeho významu

Názvy území európskeho významu, ako všetkých chránených častí prírody a krajiny, podliehajú procesu štandardizácie. Názvy schválených i navrhovaných lokalít, boli zverejnené v 5 rozhodnutiach Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.