Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre spaľovacie zariadenia

Aktualizácia dokumentu "Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre spaľovacie zariadenia" - návrh

Štúdia a následná aktualizácia dokumentu "Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre spaľovacie zariadenia" priniesla okrem iného rozšírenie tohto dokumentu o nasledujúce nové všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre:

- znečisťujúce látky - častice PM10 a PM2,5

- palivá spaľovacích zariadení - drevo, štiepka, slama a iná biomasa.

Zároveň bolo navrhnuté rozšírenie všeobecných emisných závislostí a všeobecných emisných faktorov o spaľovacie zariadenia do 50kW (vrátane), pre tzv. lokálne kúreniská domácností.

 

 

 

Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre vybrané technológie a zariadenia podľa § 3 ods. 4 písm. f) a g) vyhlášky MPŽPRR SR č. 363/2010 Z.z. (pdf, 101 kB)  (aktualizovanie k 12. januáru 2011, oprava preklepu na 1 strane 29. 05. 2012). POZNÁMKA: Uplatňujú sa bez zmeny na účel výpočtu množstva emisie podľa § 3 ods. 4 písm. g) a h) súčasnej vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.