Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ovzdušie - Ochrana ovzdušia - Dokumenty - Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory


Začiatok stránky:

Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre spaľovacie zariadenia

Aktualizácia dokumentu "Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre spaľovacie zariadenia" - návrh

Štúdia a následná aktualizácia dokumentu "Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre spaľovacie zariadenia" priniesla okrem iného rozšírenie tohto dokumentu o nasledujúce nové všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre:

- znečisťujúce látky - častice PM10 a PM2,5

- palivá spaľovacích zariadení - drevo, štiepka, slama a iná biomasa.

Zároveň bolo navrhnuté rozšírenie všeobecných emisných závislostí a všeobecných emisných faktorov o spaľovacie zariadenia do 50kW (vrátane), pre tzv. lokálne kúreniská domácností.

 

Aktualizované všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.