Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Druhová ochrana prírody - Chránené živočíchy - Zoznam chránených živočíchov, prioritných druhov živočíchov a ich spoločenská hodnota


Začiatok stránky:

Zoznam chránených živočíchov, prioritných druhov živočíchov a ich spoločenská hodnota

Zoznam chránených živočíchov, prioritných druhov živočíchov a ich spoločenskú hodnotu uvádza príloha č. 6 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Vyhlášku MŽP SR č. 24/2003 Z.z. nájdete na JASPI

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.