hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Chránené skameneliny

Zoznam chránených skamenelín a ich spoločenskú hodnotu uvádza príloha č. 9 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Vyhlášku MŽP SR č. 170/2021 Z. z. nájdete na portáli SLOV-LEX.