Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Programy záchrany


Program záchrany žltáčika zanoväťového (Colias myrmidone Esper, 1781) (pdf, 543 kB)

Program záchrany jasoňa červenookého (Parnassius apollo Linnaeus, 1758) na roky 2017 – 2021 (pdf, 0,99 MB)

Program záchrany korytnačky močiarnej (Emys orbicularis Linnaeus, 1758) na roky 2017 – 2021 (aktualizácia programu záchrany Burešová a kol. 2001) (pdf, 1,32 MB)

Program záchrany sokola červenonohého (Falco vespertinus Linnaeus, 1766) na roky 2018 - 2022 (pdf, 2,39 MB) 

Program záchrany hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) na roky 2018 – 2022 (pdf, 4,27 MB)

Program záchrany tetrova hoľniaka (Tetrao tetrix Linnaeus, 1758) na roky 2018-2022 (pdf, 5,35 MB)

Program záchrany bučiaka veľkého (Botaurus stellaris Linnaeus, 1758) a chochlačky bielookej (Aythya nyroca Güldenstädt, 1770) na roky 2019 – 2023 (pdf, 2,36 MB)