hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok

Spôsob a požiadavky na zisťovanie množstva emisie znečisťujúcej látky vypúšťanej do okolitého ovzdušia zo stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia od 1. januára 2013 ustanovuje § 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

Do zverejnenia nových podkladov možno pre schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok použiť podklady vydané podľa predchádzajúcej vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. - odkazy na vyhlášku č. 408/2003 Z. z. sa  uplatňujú podľa príslušného odkazu na vyhlášku č. 411/2012 Z. z. podľa svojho významu (porovnávacia tabuľka postupov výpočtu množstva emisie podľa vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. a podľa vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. - pdf, 29 kB)


  

Podklady pre schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcej látky (uložiť  v jednom archíve zip, 486 kB)


Podklady jednotlivo v členení:

 1. Podklady pre schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcej látky  – Podanie kotolne ZPN do 20 MW; 1. vydanie z 2. septembra 2005 (zip, 12 kB)
 2. Podklady pre schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcej látky  – Podanie všeobecne; 1. vydanie z 2. septembra 2005 (zip, 14 kB)
 3. Podklady pre spracovanie žiadosti o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok  – Všeobecne; 1. vydanie z 2. septembra 2005 (zip, 41 kB)
 4. Opis zdroja a rozbor podmienok výpočtu množstva emisie pre zdroje s viacerými postupmi výpočtu množstva emisie; 2. vydanie z 23. februára 2006 (zip, 36 kB)
 5. Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre kotly s menovitým príkonom Qmen 20 MW a menším – spaľovanie zemného plynu naftového (ZPN); 1. vydanie z 2. septembra 2005 (zip, 16 kB)
 6. Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre kotly s Qmen 20 MW a menším – spaľovanie rôznych druhov palív (samostatné a viacpalivové kotly); 3. vydanie z 23. februára 2006 (zip, 20 kB)
 7. Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre zariadenia na spaľovanie palív s menovitým tepelným príkonom vyšším ako 20 MW bez odlučovania znečisťujúcich látok – výpočet podľa všeobecnej emisnej závislosti a výpočet s použitím všeobecného emisného faktora; 2. vydanie z 23. februára 2006 (zip, 33 kB)
 8. Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre jednoduché technológie s použitím všeobecného (publikovaného) emisného faktora – stredné zdroje (napr. čerpacie stanice benzínu a nafty, kameňolomy a spracovanie kameňa, obaľovňe bitúmenových zmesí, krematóriá); 2. vydanie z 23. februára 2006 (zip, 18 kB)
 9. Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre chovy poľnohospodárskych zvierat; 2. vydanie z 23. februára 2006 (zip, 25 kB)
 10. Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre jednoduché technológie podľa všeobecnej (publikovanej) emisnej závislosti – stredné zdroje; 2. vydanie z 23. februára 2006 (zip, 18 kB)
 11. Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre zariadenia, v ktorých sa používajú prchavé organické zlúčeniny (VOC) – kombinácia postupov, bilančný výpočet; 1. vydanie z 2. septembra 2005 (zip, 41 kB)
 12. Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre všeobecné technologické zdroje a ich časti s použitím všeobecného (publikovaného) emisného faktora alebo všeobecnej (publikovanej) emisnej závislosti; 2. vydanie z 23. februára 2006 (zip, 36 kB)
 13. Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie s použitím emisného faktora zisťovaného diskontinuálnym meraním; 1. vydanie z 2. septembra 2005 (zip, 59 kB)
 14. Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie s použitím hmotnostného toku alebo koncentrácie zisťovaných diskontinuálnym meraním; 1. vydanie z 2. septembra 2005 (zip, 48 kB)
 15. Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie kontinuálnym meraním; 1. vydanie z 2. septembra 2005 (zip, 32 kB)
 16. Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre technologické zdroje a ich časti podľa jednoznačnej emisnej závislosti a iný postup výpočtu; 1. vydanie z 2. septembra 2005 (zip, 31 kB)