hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Regulované výrobky (s obsahom organických rozpúšťadiel)

Požiadavky na regulované výrobky - farby

Organické rozpúšťadlá, pre svoju charakteristickú vlastnosť: prchavosť, majú veľké využitie ako prenosové médium (napr. pri nanášaní farieb, lepidiel, detašovaní nečistôt). Z druhej strany emisie prchavých organických látok sú významnými prekurzormi ozónu. Z tohto dôvodu právna úprava obmedzuje obsah organických rozpúšťadiel v určitých farbách určených na  povrchovú úpravu stavieb a konštrukcií a tiež vo výrobkoch používaných v autoopravárenstve. Obsah organických rozpúšťadiel je vztiahnutý na množstvo organických rozpúšťadiel vo výrobku pripravenom na použitie (napr. už v nariedenej farbe).


Tieto požiadavky sú ustanovené vyhláškou MŽP SR č. 127/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch. Táto regulácia sa vzťahuje na výrobcov a predajcov regulovaných výrobkov (farieb).

 

  • Oznámenie o množstve a kvalite regulovaných výrobkov (rft - 95 kB)
  • Informácia pre výrobcov a dovozcov náterových hmôt (pdf, 221 kB)
  •