Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre spaľovacie zariadenia

Aktualizácia dokumentu "Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre spaľovacie zariadenia" - návrh

Štúdia a následná aktualizácia dokumentu "Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre spaľovacie zariadenia" priniesla okrem iného rozšírenie tohto dokumentu o nasledujúce nové všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre:

- znečisťujúce látky - častice PM10 a PM2,5

- palivá spaľovacích zariadení - drevo, štiepka, slama a iná biomasa.

Zároveň bolo navrhnuté rozšírenie všeobecných emisných závislostí a všeobecných emisných faktorov o spaľovacie zariadenia do 50kW (vrátane), pre tzv. lokálne kúreniská domácností.

 

 

Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

- Príklad zjednodušeného výpočtu emisií (XLSX, 22,1kB)