hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Medzinárodné zmluvy a dohovory

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy

Dňa 9. mája 1992 bol v New Yorku prijatý Rámcový dohovor OSN o zmene klímy. V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 19. mája 1993 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 548/2006 Z. z.).

Uznesením Národnej rady SR č. 555 z 18. augusta 1994 vyslovila Slovenská republika súhlas s dohovorom (listina o ratifikácii bola uložená 25. augusta 1994 u generálneho tajomníka OSN). V súlade s článkom 23, ods. 1 nadobudol dohovor platnosť 21. marca 1994. Podľa článku 23, ods. 2 nadobudol dohovor platnosť pre Slovenskú republiku 23. novembra 1994.

Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21994A0207(02):SK:NOT

 

Kjótsky protokol

Kjótsky protokol nadobudol platnosť 16. februára 2005 na základe článku 25, ods. 1 („Tento protokol nadobudne platnosť deväťdesiaty deň odo dňa, kedy nie menej ako 55 strán dohovoru, majúcich medzi sebou strany, zahrnuté do prílohy I, ktoré predstavujú celkovo minimálne 55 percent celkových emisií oxidu uhličitého v roku 1990 strán zahrnutých do prílohy I, uloží svoj nástroj ratifikácie, prijatia, schválenia alebo pristúpenia.“).

Pre Slovenskú republiku nadobudol protokol platnosť v ten istý deň (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 139/2005 Z. z.).

Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22002A0515(01):SK:NOT

Parížska dohoda

(pdf, 329 kB)