hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Oznámenie o možnosti zaradenia do zoznamu externých odborných hodnotiteľov

05.05.2023
výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu zameraná na podporu dekarbonizácie priemyslu s kódom 01-2023
Dátum oznámenia: 05.05.2023

Predmet Oznámenia

Ministerstvo životného prostredia SR ako vykonávateľ Schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Modernizačného fondu a vyhlasovateľ Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu s názvom Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu zameraná na podporu dekarbonizácie priemyslu s kódom 01-2023 oznamuje možnosť požiadať o zaradenie do zoznamu externých odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu.

Aktualizácia:

31.05.2023
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky OZNAMUJE NASLEDOVNÉ ZMENY v Oznámení o možnosti zaradenia do zoznamu externých odborných hodnotiteľov:

Kap.2: Pôvodný termín predloženia žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 01.06.2023.
Aktualizovaný termín predloženia žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 30.06.2023.

Zmena Oznámenia vyplynula z požiadavky rozšíriť databázu externých odborných hodnotiteľov. Uvedená zmena nemá vplyv na žiadosti uchádzačov podané do termínu zmeny Oznámenia t.j., nie je povinné predložené žiadosti doplniť alebo zmeniť.