hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma)“ si Vás dovoľuje informovať o zrušení výzvy pre aktivity menšieho rozsahu – tzv. „Cestovné granty“

V zmysle rozhodnutia Výboru pre spoluprácu Programu SK-Klíma, odsúhlaseného v rámci písomnej procedúry č. 04/2021 bola Výzva kód ACC_BF 01, financovaná z Fondu pre bilaterálne vzťahy Grantov EHP a Nórska, dňa 29. marca 2021 zrušená. K zrušeniu predmetnej výzvy bolo potrebné pristúpiť vzhľadom na  dlhodobú situáciu súvisiacu so šírením vírusu COVID-19 vo svete, ako aj na základe odporúčania Orgánu auditu.

Cieľom predmetnej výzvy bolo podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré by slúžili na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi, ktorými sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, pričom realizované iniciatívy, resp. aktivity mali priamo nadväzovať na ciele a očakávané výsledky Programu SK-Klíma.

V rámci výzvy bolo možné uchádzať sa o paušálny príspevok na cestovné náklady a cestovné náhrady na realizáciu bilaterálnych iniciatív s maximálnou výškou príspevku do 5 000 eur. Pre výzvu boli alokované finančné prostriedky v objeme 50 000 eur. V rámci predmetnej výzvy, ktorá bola vyhlásená dňa 15. februára 2020, následne v dôsledku pandémie dňa 16. marca 2020 pozastavená, boli doručené dve žiadosti o projekt v celkovej výške žiadaného príspevku 7 882 eur. Z objektívnych príčin projektové aktivity nemohli byť zrealizované a k podpisu projektových zmlúv Správca programu nepristúpil.