hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Uzatvorenie projektových zmlúv s ďalšími 3 mestami v rámci Výzvy ACC02

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021 si dovoľuje informovať verejnosť, že dňa 12. mája 2021 nadobudnú účinnosť projektové zmluvy, uzatvorené s ďalšími 3 mestami z rezervného zoznamu v rámci výzvy ACC02 „Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach (CLIMAURBAN)“, financovanej z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Mestá Košice, Brezno, Šaľa budú môcť realizovať opatrenia zamerané na zmierňovanie (mitigáciu) a prispôsobovanie sa (adaptáciu) zmene klímy v mestských územiach, ktoré prispejú k udržateľnej kvalite života obyvateľov miest a kvalite životného prostredia v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klímy.