hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Prieskum informovanosti o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku v rámci programového obdobia 2014-2021

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať verejnosť o realizácii prieskumu informovanosti o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku prostredníctvom vyplnenia Dotazníka.

Dotazník je dostupný na nasledovnej webovej adrese: https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39

Tento dotazník je anonymný a vypĺňajú ho účastníci podujatí organizovaných v rámci grantov, osoby, ktoré sú súčasťou kontaktov Správcov programov, prípadne projektov implementovaných v rámci jednotlivých programov, ako aj široká verejnosť.

Dotazník vypĺňajte prosím intuitívne, nedohľadávajte údaje na webových stránkach. Cieľom dotazníka je zistiť reálny stupeň povedomia o grantov EHP a Nórska v SR medzi respondentmi na začiatku implementácie projektov z aktuálneho programového obdobia. 

 

Ďakujeme za Vašu účasť v prieskume informovanosti o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku v rámci programového obdobia 2014-2021!