hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

22. MAREC – SVETOVÝ DEŇ VODY

V roku 1992 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 22. marec za Svetový deň vody. Tento deň je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým ľuďom mimoriadny význam vody pre život na modrej planéte Zem.

VODA A ZMENA KLÍMY

Voda a zmena klímy sú dve prepojené nádoby, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú. Voda je v kontexte zmeny klímy kľúčový prvok pre zabezpečenie udržateľnej kvality života obyvateľstva a zachovanie biodiverzity. Vhodnými opatreniami na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy vieme prispieť k zachovaniu a udržateľnosti kvantitatívnych aj kvalitatívnych vlastností vody a zvýšeniu schopnosti životného prostredia odolávať negatívnym dopadom zmeny klímy.

Preto NEZABUDNITE na mokrade

S podporou Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je možné zapojiť sa v rámci Programu SK-Klíma do otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal). Uzávierka výzvy je 31. marca 2021. Prostredníctvom úspešného projektu môžete prispieť aj Vy k obnove a posilneniu schopnosti znehodnotených ekosystémov mokradí prispôsobiť sa zmene klímy a zabezpečiť udržateľné plnenie ich ekosystémových služieb, za účelom zmiernenia negatívnych dopadov zmeny klímy na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov.

Viac informácií TU: https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc04-climalocal/

Svetový deň vody