hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Program SK-Klíma: Informácia k výzve na predkladanie žiadostí o projekt č. 4 (kód ACC04) ClimaLocal

Dňa 31. marca 2021 bola v rámci Programu SK-Klíma uzávierka výzvy na predkladanie žiadostí o projekt č. 4 (kód ACC04) „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) financovanej z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

V rámci výzvy bolo doručených a Správcom programu zaevidovaných 8 žiadostí o projekt. Súhrnná výška celkových oprávnených nákladov predstavuje 6,53 mil. EUR a súhrnná výška žiadaného grantu 6,19 mil. EUR.

Výberový proces bude pozostávať z nasledovných etáp: kontrola administratívnej zhody žiadostí o projekt, kontrola oprávnenosti žiadostí o projekt, odborné hodnotenie žiadostí o projekt, rokovanie Výberovej komisie a konečné rozhodnutie Správcu programu o žiadostiach o projekt.