hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Program SK-Klíma: Otvorená registrácia na on-line Informačný seminár k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci výziev ACC01 a ACC02 (ClimaUrban)

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov v rámci výziev ACC01 a ACC02 (ClimaUrban) o organizovaní on-line Informačného seminára k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera, ktorý sa uskutoční:

dňa 30. marca 2021 (utorok), so začiatkom od 9:00 hod do 15:00 hod.

V prípade záujmu o účasť na tomto online seminári sa prosím registrujte prostredníctvom nasledovného odkazu: https://forms.gle/6Er4pX6vxnssUzkh8

Registrácia sa uzatvára dňa 26. marca 2021 (piatok).

Maximálny počet účastníkov je 30 osôb, maximálne 3 osoby na prijímateľa.

Prosíme, aby sa Informačného seminára zúčastnili osoby len v priamom zamestnaneckom vzťahu prijímateľa (nie externé osoby) a to hlavne:

1. kontaktná osoba prijímateľa,

2. ďalej zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie, koordináciu projektu, ekonomiku, účtovníctvo, publicitu.

Znenie Príručky pre prijímateľa a projektové partnera, verzia 1.0 vrátane príloh nájdete tu: https://minzp.sk/eea/aktuality/prirucka-prijimatela-projektoveho-partnera-verzia-1-0-ramci-programu-sk-klima.html

Všetkým registrovaným účastníkom budú najneskôr do 29.03.2021 (pondelok) na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári zaslané podrobnejšie informácie spolu s linkom na prihlásenie sa na informačný seminár. Využívaná platforma na seminár je Microsoft Teams.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.