hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Program SK-Klíma: Informácia k výzve na predkladanie žiadostí o projekt č. 3 (kód ACC05) ClimaInfo

Dňa 26. februára 2021 bola v rámci Programu SK-Klíma uzávierka výzvy na predkladanie žiadostí o projekt č. 3 (kód ACC05) „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ (ClimaInfo) financovanej z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

V rámci výzvy bolo doručených a Správcom programu zaevidovaných 34 žiadostí o projekt. Súhrnná výška celkových oprávnených nákladov predstavuje 12,1 mil. EUR a súhrnná výška žiadaného grantu 11,3 mil. EUR.

Výberový proces bude pozostávať z nasledovných etáp: kontrola administratívnej zhody žiadostí o projekt, kontrola oprávnenosti žiadostí o projekt, odborné hodnotenie žiadostí o projekt, rokovanie Výberovej komisie a konečné rozhodnutie Správcu programu o žiadostiach o projekt. 

 

AKTUALIZÁCIA 18.3.2021:

V rámci výzvy bolo doručených a Správcom programu zaevidovaných 35 žiadostí o projekt. Súhrnná výška celkových oprávnených nákladov predstavuje 12,6 mil. EUR a súhrnná výška žiadaného grantu 11,7 mil. EUR.

AKTUALIZÁCIA 8.4.2021: 

V rámci výzvy bolo doručených a Správcom programu zaevidovaných 36 žiadostí o projekt. Súhrnná výška celkových oprávnených nákladov predstavuje 12,6 mil. EUR a súhrnná výška žiadaného grantu 11,7 mil. EUR.                      climate change