Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Predbežné hodnotenie povodňového rizika (2011)

Jednotlivé čiastkové povodia: 

Bodrog

Bodva

Dunaj

Dunajec a Poprad

Hornád

Hron

Ipeľ

Morava

Slaná

Váh /juh/

Váh / sever/

Váh /celý profil