Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Verejné vodovody a verejné kanalizácie

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR
Pokyny o poskytovaní údajov k vyhláške MŽP SR č. 605 2005 Z.z