hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Verejné vodovody a verejné kanalizácie

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 2027

Text správy o hodnotení strategického dokumentu vrátane záverečného stanoviska.


Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR


Pokyny o poskytovaní údajov k vyhláške MŽP SR č. 605 2005 Z.z


Odborná spôsobilosť podľa § 6 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.