Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správa vodných tokov a správa povodí vodných tokov

Pokračujte prosím kliknutím na konkrétne povodie na stránke www.vuvh.sk