hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ex post hodnotenie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že začínajú verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovných regulácií:

1. Zákon č. 442/2002 Z. z., o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §3 ods. 9

2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, § 5a ods. 14