hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Manažment povodňových rizík

Aktualizácia 6.10.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd (ďalej len „MŽP SR“) ako rezortný orgán, pripravuje strategický dokument „Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - aktualizácia 2021“.

MŽP SR oznamuje, že podľa § 23 ods. 1 písm. c bod 7 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov sprístupňuje verejnosti na účely predkladania písomných pripomienok a námetov návrh Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach SR – aktualizácia 2021.


Návrh Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - Aktualizácia 2021


Vaše písomné pripomienky a námety k strategickému dokumentu návrh Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky – aktualizácia 2021 môžete zasielať počas troch mesiacov od jeho zverejnenia na adresu .

ROZSAH HODNOTENIA strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - aktualizácia 2021 (docx, 25 kB)

Oznámenie o SEA strategického dokumentu Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - Aktualizácia 2021 (pdf, 1,21 MB)


1. cyklus Plán manažmentu povodňového rizika

2. cyklus Plán manažmentu povodňového rizika