Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros

Informácie o činnosti splnomocnenca vlády SR pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros