Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros

Informácie o činnosti splnomocnenca vlády SR pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros