hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vodný plán Slovenska

Dňa 11. mája 2022 bol vládou Slovenskej republiky schválený

Vodný plán Slovenska (aktualizácia 2021)

Súhrnná informácia


 

Priebežné konzultačné online workshopy

Konzultácia na tému Revitalizácie (11.3.2021)

Prezentácie - Workshop 11.3.2021

Konzultácia na tému Infraštruktúrne projekty (12.5.2021)

Prezentácie - Workshop 12.5.2021

Konzultácia na tému Znečistenie (10.6.2021)

Prezentácie - Workshop 10.6.2021

Konzultácia - sumárne výstupy priebehu pripomienkovania (12.10.2021)

Prezentácie - Workshop 12.10.2021

Pripomienky z konzultačného procesu (PDF, 1,39 MB)

SEA - Vodný plán Slovenska (odkaz)


Plány manažmentu čiastkových povodí

Podkladové materiály hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd:


Prezentácie - Workshop 8.12.2020