Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Medzinárodné dohovory

Komisie pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách:

Multilaterálna spolupráca