Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Technicko-bezpečnostný dohľad vodných stavieb

Komplexné informácie sa nachádzajú na stránke Vodohospodárskej výstavby, š. p.