Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Druhová ochrana prírody - Chránené skameneliny


Začiatok stránky:

Chránené skameneliny

Zoznam chránených nerastov a ich spoločenskú hodnotu uvádzajú prílohy č. 2 a 3 vyhlášky MŽP SR č. 213/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Vyhlášku MŽP SR č. 213/2002 Z. z. nájdete na JASPI  

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.