Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Druhová ochrana prírody - Programy záchrany


Začiatok stránky:

Programy záchrany


Program záchrany žltáčika zanoväťového (Colias myrmidone Esper, 1781) (pdf, 543 kB)

Program záchrany jasoňa červenookého (Parnassius apollo Linnaeus, 1758) na roky 2017 – 2021 (pdf, 0,99 MB)

Program záchrany korytnačky močiarnej (Emys orbicularis Linnaeus, 1758) na roky 2017 – 2021 (aktualizácia programu záchrany Burešová a kol. 2001) (pdf, 1,32 MB)

Program záchrany sokola červenonohého (Falco vespertinus Linnaeus, 1766) na roky 2018 - 2022 (pdf, 2,39 MB) 

Program záchrany hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) na roky 2018 – 2022 (pdf, 4,27 MB)

Program záchrany tetrova hoľniaka (Tetrao tetrix Linnaeus, 1758) na roky 2018-2022 (pdf, 5,35 MB)

Program záchrany bučiaka veľkého (Botaurus stellaris Linnaeus, 1758) a chochlačky bielookej (Aythya nyroca Güldenstädt, 1770) na roky 2019 – 2023 (pdf, 2,36 MB)

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.