hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zoznam chránených rastlín, prioritných druhov rastlín a ich spoločenská hodnota

Zoznam chránených rastlín, prioritných druhov rastlín a ich spoločenskú hodnotu uvádza príloha č. 4 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Vyhlášku MŽP SR č. 170/2021 Z. z. nájdete na portáli SLOV-LEX.