Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Programová dohoda pre SK-Climate bola podpísaná!

03.10.2019

 

Dňa 23. septembra 2019 bola medzi Úradom pre finančný mechanizmus a Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva za prispievateľské štáty a Úradom vlády Slovenskej republiky ako Národným kontaktným bodom zastupujúcim Slovenskú republiku podpísaná Programová dohoda pre program „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy". Dohoda upravuje práva a povinnosti spolupracujúcich strán pri realizácii programu a finančného príspevku z EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021. Podpis programovej dohody je ďalším krokom k úspešnému naštartovaniu realizácie Programu SK-Climate.