Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informačné podujatie tzv. matchmaking event pre školy

25.11.2019

Dňa 20. novembra 2019 sa opäť konalo informačné podujatie tzv. matchmaking event v rámci Programu SK-Climate. V poradí druhé informačné podujatie bolo organizované na Slovensku, v Štiavnických Baniach a bolo určené pre základné a stredné školy zo Slovenska a Nórska.

Podujatie organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (skrátený názov „program SK-Climate“) v úzkej spolupráci s programovými partnermi, a síce  Nórskym riaditeľstvom pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvom pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórskou agentúrou životného prostredia (NEA). 

Cieľom podujatia bolo predstaviť základným a stredným školám možnosti spolupráce pre realizáciu spoločných projektov v rámci plánovanej malej grantovej schémy financovanej z Nórskeho finančného mechanizmu zameranej na podporu aktivít na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy realizovanými školami (ukazovateľ výsledku 1: Zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať na zmenu klímy v cieľových územiach; ukazovateľ výstupu 1.2: Aktivity na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy realizované školami ).

Na podujatí sa zúčastnilo približne päťdesiat slovenských základných a stredných škôl a štyri stredné školy z Nórska. Nórske školy a až jedna pätina zúčastnených škol zo Slovenska využili príležitosť a predstavili aktuálne ako aj plánované aktivity školy v oblasti zvyšovania povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy. V závere dňa účastníci podujatia spoločne navštívili miestnu základnú školu Maximiliána Hella a boli oboznámení s jej úspešným projektom zeleného vyučovania na modrej škole.

Organizátori sa opäť tešia vysokej a profesionálnej účasti zo strany zúčastnených škôl a veria, že podujatie prispelo k položeniu základov pre ich budúcu bilaterálnu spoluprácu. 

Prezentácie z podujatia, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie, sú zverejnené TU.