Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OTVORENÁ REGISTRÁCIA na informačné podujatie tzv. MATCHMAKING EVENT pre ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

21.10.2019

Správca programu SK-Climate v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú druhé informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci Programu SK-Climate. Druhé informačné podujatie je určené pre základné a stredné školy a pre potenciálnych partnerov z Nórska.

Registrácia prihlášok pre účasť na podujatí je otvorená do 30. októbra 2019 (23:59 CET). Bližšie informácie o podmienkach účasti a registrácie sú uvedené TU