Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OTVORENÁ REGISTRÁCIA na informačné podujatie tzv. matchmaking event

03.10.2019

Správca programu SK-Climate v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci Programu SK-Climate. Podujatie je určené pre zástupcov slovenských miest s populáciou nad 15 000 obyvateľov a pre potenciálnych partnerov z prispievateľských štátov.

Registrácia prihlášok pre účasť na podujatí je otvorená do 09. októbra 2019 (23:59 CET). Bližšie informácie o podmienkach účasti, financovania a registrácie sú uvedené TU.