Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Voda - Rybárstvo - Komentár zákona


Začiatok stránky:

Komentár zákona

§ 2 ods. 2 písm. m) - začiatok lovu v súvislosti s použitím rybárskeho člna

§ 6 ods. 4 - zarybňovanie rybami posudzovanými ako invázne nepôvodné druhy rýb

§ 6 ods. 6 - vymenovanie rybárskeho hospodára okresným úradom

§ 9 ods. 3 (§ 10 ods. 3 a § 13 ods. 2 vyhlášky) - privlastňovanie si rýb posudzovaných ako invázne nepôvodné druhy rýb

§ 10 ods. 5 - cielený lov rýb posudzovaných ako invázne nepôvodné druhy rýb

§ 12 ods. 1 - oprávnenie na lov rýb

§ 14 písm. a) a § 20 ods. 2 (§ 15 ods. 4 vyhlášky) - prechovávanie rýb v čase ich individuálnej ochrany

§ 15 ods. 1 písm. h) - vyhradzovanie si miesta lovu

§ 18 písm. h) - lov prívlačou na kaprových vodách

§ 19 písm. b) - povolený spôsob lovu na lipňovom rybárskom revíre

§ 19 písm. b) - veľkosť nástrahy pri love hlavátky

§ 20 ods. 2 - prechovávanie rýb, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru

§ 20 ods. 2 (§ 14 písm. c) a § 15 ods. 2 vyhlášky) - prechovávanie rýb v rybárskej sieťke

§ 23 ods. 2 - vymenovanie člena rybárskej stráže okresným úradom

§ 34 ods. 1 - hospodársky chov rýb na rybochovných zariadeniach

§ 43 ods. 6 - povinnosť splnenia podmienok RH a členmi RS

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.