domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Ochrana prírody - správne konania

OU-ZA-OSZP1-2020/050137/Bra

04.12.2020 Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade v zmysle § 6 ods. (5) + súhlas na terénne úpravy v blízkosti ochr. pásma chráneného stromu - Lipa v Ďurčinej v súvislosti so stavbou " Výmena podpovrchových vsakovacích a retenčných systémov" podľa Zák. č. 543/2002 Z.z.

Žiadateľ: Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Rajec

OU-TO-OSZP-2020/012275

03.12.2020 oznámenie o výrube drevín - EKOREM s.r.o.

12908/2020-6.3

03.12.2020

12845/2020-6.3

03.12.2020 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-BB-OSZP3-2020/032301-MB

02.12.2020 výrub drevín, v k.ú. Kostiviarska

OU-ZA-OSZP1-2020/049634/Drn

02.12.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona.

OU-ZA-OSZP1-2020/049507/Ora

02.12.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona.

OU-ZA-OSZP1-2020/049639/Drn

02.12.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]