hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Ochrana prírody - správne konania

OU-BB-OSZP3-2022/022965/MACH

27.06.2022 súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v k.ú. Podkonice

OU-BB-OSZP3-2022/022859-MB

24.06.2022 Výrub drevín v k. ú. Donovaly

OU-BB-OSZP1-2022/022577-Ko

24.06.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky

OU-BB-OSZP1-2022/022706-PF

24.06.2022 žiadosť o vydanie súhlasu

OU-ZA-OSZP1-2022/033370/Buk

24.06.2022 Žiadosť o súhlas na let helikoptérou na Chatu po Borišovom z dôvodu havarijného stavu toaliet a umiestnenie dočasných prenosných toaliet.

Žiadateľ: CHPB s.r.o., Bočná 658/3, 010 04 Žilina

OU-BB-OSZP1-2022/022568

22.06.2022 Povolenie výnimky

9591/2021-6.3

22.06.2022 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-ZA-OSZP1-2022/032999/Drn

22.06.2022 Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona.

OU-BB-OSZP3-2022/022367/KT

21.06.2022 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, oznamuje verejnosti začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zák. 543/2002 Z. z.) vo veci vydania súhlasu na výrubu drevín v počte 8 ks stromov druhov breza (4 ks) a smrek (4 ks) rastúcich na pozemkoch v extraviláne k. ú. Donovaly, parc. č. KN-C 3396/36, 3396/104.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania podľa § 82 zák. 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, resp. na mailovú adresu oszp.bb@minv.sk

OU-BB-OSZP1-2022/022356

21.06.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-BB-OSZP1-2022/022349 PF

21.06.2022 Vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade

OU-ZA-OSZP1-2022/032833/Buk

21.06.2022 Žiadosť o súhlas na uskutočnenie športového podujatia " Mošovce Trail 2022"

Žiadateľ: Obec Mošovce, Obecný úrad Mošovce, Kollárovo námestie 314, 038 21 Mošovce.

OU-ZA-OSZP1-2022/032853/Kub

21.06.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadateľ: Lesy SR, š. p., OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina

OU-ZA-OSZP1-2022/032854/Kub

21.06.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadateľ: Lesy SR, š. p., OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina

OU-ZA-OSZP1-2022/032852/Kub

21.06.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadateľ: Lesy SR, š. p., OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]