Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ekosystémové služby – ich mapovanie a hodnotenie na Slovensku

29.05.2014

14. mája 2014 sa na Štátnom geologickom ústave D. Štúra v Bratislave konal seminár „Ekosystémové služby – ich mapovanie a hodnotenie na Slovensku (PDF, 160 kB), ktorého cieľom bola identifikácia a koordinácia inštitúcií, ktoré chcú na Slovensku participovať na uvedených úlohách a dohodnutie ďalšieho postupu. Zúčastnilo sa na ňom vyše 45 odborníkov. V súčasnosti sa tvorí pracovná koordinačná skupina, ako vyplynulo zo záverov seminára.

Prezentácie zo seminára: