hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ACC03P25 - Spojená škola Tilgnerova, Tilgnerova 14, Bratislava

Verejné obstarávania: 

06.03.2022 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Výmena betónovej plochy za zatrávňovacie tvárnice“ (PDF, 568,75 kB)

26.05.2022 - Oznámenie o zrušení verejného obstarávania zákazky s názvom „Výmena betónovej plochy za zatrávňovacie tvárnice“ (pdf, 128 kB)

24.08.2022 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Záhradnícke práce, rastliny a pomôcky“  

Zmluvy: 

22.09.2022 - Zmluva o dielo č. ACC03P25/1/2022 k zákazke s názvom "Záhradnícke práce, rastliny a pomôcky (pdf, 2,07 MB)"