hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ACC03P28 - Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany

Verejné obstarávania:

09.11.2022 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom "Eko učebňa" (Oznámenie 47156 – WNP, Vestník č. 240/2022) - Zrušené

28.02.2023 Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou „EKO učebňa – GYMSU“ (Oznámenie 8872 – WNP Vestník č. 44/2023 - 28.02.2023)

Zmluvy:

25.04.2023 - Zmluva o dielo č. 03/2023 k zákazke s názvom „EKO učebňa – GYMSU“