hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ACC03P17 - Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica

Verejné obstarávania: 

15.08.2022Výzva na prekladanie ponúk zákazky s názvom "Vegetačná strecha nad pavilónom CH, ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica" (pdf, 216 kB)

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky (rar, 7,21 MB)

Príloha č. 2 - Vyhlásenie na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk (pdf, 207 kB)

Príloha č. 3 - Zmluva o dielo (návrh) (pdf, 197 kB)

Zmluvy:

14.02.2023 - Zmluva o dielo č. 1165/2022 k zákazke s názvom "Vegetačná strecha nad pavilónom CH, ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica"