hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

ACC03P17 - Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica

Verejné obstarávania: 

15.08.2022Výzva na prekladanie ponúk zákazky s názvom "Vegetačná strecha nad pavilónom CH, ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica"

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 - Vyhlásenie na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Príloha č. 3 - Zmluva o dielo (návrh)

 

Zmluvy:

14.02.2023 - Zmluva o dielo č. 1165/2022 k zákazke s názvom "Vegetačná strecha nad pavilónom CH, ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica"