hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ACC03P24 - Gymnázium, Ul. 1.mája 905, Púchov

Verejné obstarávania:

10.10.2022 - Vyhlásenie verejného obstarávania na predmet zákazky „Vedieť – Rozumieť – Chrániť“ – Fotovoltaické zariadenie (vestník  219/2022 pod číslom 42792-WNP)

Zmluvy:

30.01.2023Zmluva o dielo č. 2023/1 k zákazke s názvom „Vedieť – Rozumieť – Chrániť“ – Fotovoltaické zariadenie