hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ACC03P16 - Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava

Verejné obstarávania: 

14.06.2022 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom "Zabezpečenie všetkých dodávok a prác súvisiacich s realizáciou Ekoučebne" (č. 3/2022)

Zmluvy:

22.09.2022 - Zmluva o dielo "Ekoučebňa na GYMPABA"