hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Preddefinovaný projekt PdP1 - Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie, prijímateľ Slovenská agentúra životného prostredia

Verejné obstarávania:  

 

Zmluvy:

01.03.2023 - Zmluva o dielo "Čistiareň odpadových vôd pre SEV SAŽP Dropie"  

22.04.2024 - Zmluva o dielo "Projektová dokumentácia „Living Lab“ Dropie"   

23.04.2024Zmluva o dielo "Klimatické ihrisko „Living Lab“ v SEV SAŽP Dropie"

23.04.2024Rámcová zmluva o dielo "Tlačiarenske služby 2024" 

26.04.2024Kúpna zmluva "Hardvér Living Lab Dropie"

26.04.2024Zmluva o dielo a licenčná zmluva "Softvérová aplikácia Living Lab"

26.04.2024Zmluva o poskytovaní služieb "Technicko-organizačné zabezpečenie študijnej cesty do Nórskeho kráľovstva"

26.04.2024Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva "Produkcia k vzdelávacím prvkom Living Lab"

26.04.2024Kúpna zmluva "Nábytok Living Lab"

26.04.2024Zmluva o poskytovaní služieb "Sadové úpravy - Living Lab Dropie" 

26.04.2024Zmluva o dielo "Rekonštrukčné a stavebné práce na vybraných objektoch v SEV SAŽP Dropie – Projekt Living Lab"