hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Preddefinovaný projekt PdP1 - Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie, prijímateľ Slovenská agentúra životného prostredia

Verejné obstarávania:  

04.10.2022 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom "Čistiareň odpadových vôd pre SEV SAŽP Dropie" 

11.09.2023Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom "Projektová dokumentácia LIVING LAB DROPIE“ (Zrušené)

20.09.2023Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom "Revitalizácia požiarnej nádrže v SEV Dropie bioremediačnou technológiou a zlepšenie jej adaptačného potenciálu“ 

28.11.2023 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom "Projektová dokumentácia "Living Lab" Dropie", Vestník č. 234/2023

 

Zmluvy:

01.03.2023 - Zmluva o dielo "Čistiareň odpadových vôd pre SEV SAŽP Dropie"