hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ACC03P20 - Základná škola Sama Cambela, Školská 14, Slovenská Ľupča

Verejné obstarávania: 

21.12.2022 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Vodozádržné opatrenia - zachytávanie, využitie a likvidácia dažďových vôd v areáli školy“

 

Zmluvy: 

27.06.2023 - Zmluva o dielo č. ZS_Z_62023 k zákazke s názvom „Vodozádržné opatrenia - zachytávanie, využitie a likvidácia dažďových vôd v areáli školy“