hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ACC03P04 - Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

Verejné obstarávania:

03.08.2022 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom "mobilná EKO trieda"

 

Zmluvy:

07.02.2023 - Zmluva o dodávke stavebných prác zákazky s názvom "mobilná EKO trieda"