hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Obchodovanie s ohrozenými druhmi CITES

ZÁKAZ DRŽBY VEĽKÝCH MAČKOVITÝCH ŠELIEM, PRIMÁTOV A MEDVEĎOV A NOVÉ POVINNOSTI OD 1.3.2022

ZMENA VO VÝŠKE SPRÁVNYCH POPLATKOV OD 1.1.2023

BREXIT A ZMENY PRE DRŽITEĽOV EXEMPLÁROV (PDF, 383 kB)
- Žiadosti o vydanie príslušných dokladov (povolenie na dovoz, vývoz, opätovný vývoz, výnimka zo zákazu komerčných činností, súhlas na premiestnenie) ako aj neplatné doklady (napr. z dôvodu úhynu exemplára živočícha) sa posielajú poštou na adresu MŽP SR, odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava alebo prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu
- Každá zmena údajov v Druhovej karte exemplára živočícha sa oznamuje písomne naadresu Štátna ochrana prírody SR, Vedecký orgán, Karloveská 3263/63, 841 04 Bratislava alebo elektronicky na adresu druhovakarta@sopsr.sk
- Každá zmena údajov v Zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov mačkovitých šeliem (Neofelis nebulosa, Neofelis diardi, Panthera leo, Panthera pardus, Panthera tigris, Panthera uncia, Panthera onca, Lynx lynx, Lynx pardinus, Lynx canadensis, Lynx rufus, Puma concolor, Acinonyx jubatus) sa oznamuje písomne na adresu MŽP SR,odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava alebo elektronicky na adresu
- Tlačivá: „Druhová karta exemplára živočícha“, „Evidenčný zoznam exemplárov rastlín“ a „Záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona“ je možné objednať aj v spoločnosti ŠEVT, a.s.

 

Žiadosti a ich náležitosti

Písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia

Evidencia

Rôzne informácie

Právne predpisy (aktualizované k 10.07.2023)

Právne predpisy ES a EÚ (aktualizované k 23.1.2024)

Zoznam certifikátov prehlásených MŽP SR za neplatné

Výročné správy

Zoznam vedeckých inštitúcií registrovaných na MŽP SR podľa čl. 7 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97